Javne nabavke 2020

Javna nabavka male  vrednosti br. 11/2020 ”Nabavka rezervnih delova za motorna vozila”

_____________________________________________________________________________

Javna nabavka male  vrednosti br. 10/2020 ” Nabavka pomočnog vodovodni i kanalizacioni materijal ”

______________________________________________________________________________

Javna nabavka velike vrednosti br.7/2020 ” Nabavka goriva, motornog ulja i maziva za potrebe voznog parka JKP Usluga Boljevac”

__________________________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti br.6/2020 ” Nabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2020.godine, za potrebe JKP Usluga Boljevac

_____________________________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti br.4/2020 ” Nabavka  usluge Servisiranje, opravka pumpi i elektromotora”

______________________________________________________________________________

Javna nabavka velike vrednosti br.3/2020 ” Nabavka električne energije za potrebe objekata JKP Usluga Boljevac” 

____________________________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 01/2020 ” Usluga održavanja atarskih puteva na teritoriji opštine Boljevac”