J. Nabavke po novom zakonu 2020

Nabavke po novom zakonu JN 2020.g.(SL.glasnikRS br.91/2019)

Usluga održavanja atarskih puteva na teritoriji Opštine Boljevac- ” Iznajmljivanje Buldožera sa garniturom za miniranje”