Kontakt

Naziv – JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE USLUGA BOLJEVAC,

v.d. direktor – Zoran Konić

AdresaTimočke Bune 2
19370 Boljevac

Telefaks 030 463540

mail: jkp_usluga@beotel.net

 0800360306 besplatna telefonska linija za prijem reklamacije