Javne nebavke 2019

Javna nabavka male vrednosti br. 13/2019 –  Procena imovine i kapitala JKP Usluga Boljevac

______________________________________________________________________________

Javna nabavku male vrednosti br. 12/2019 –  Nabavka  kotlova na drva za stambenu zgradu Svetosavska br.3.u Boljevcu

______________________________________________________________________________

Javnu nabavku male vrednosti br. 11/2019 –  Nabavka rezervnih delova za motorna vozila 

______________________________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti br 10/2019 – Nabavka usluga humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 

______________________________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti br 9/2019 – Nabavka  ulja i maziva za potrebe voznog parka JKP Usluga Boljevac

______________________________________________________________________________

javna nabavka male  vrednosti br. 8/2019- ” Nabavka  ulja i maziva za potrebe voznog parka JKP Usluga Boljevac ”  

__________________________________________________________________________

Javna nabavka velike  vrednosti br. 7/2019- ” Nabavka  goriva za potrebe voznog parka JKP Usluga Boljevac

__________________________________________________________________________

javna nabavka male  vrednosti br. 6/2019- ” Nabavka pomoćnog vodovodnog i kanalizacionog materijala” 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________