Javne Nabavke 2022

Javni poziv Nabavka usluga održavawa atarskih puteva na teritoriji opštine Boljevac

1. Partija  ” Iznajmljivanje radne mašine Buldožer”

2. Partija  ” Iznajmljivanje radne mašine Valjak”

___________________________________________________________________

Javni poziv za nabavku polovnlh radnih mašlna

Partija 1. Nabavka polovne radne mašine Grejder

Partija 2. Nabavka polovne radne mašine Valjak

____________________________________________________________________________

Javni poziv za ” Nabavka usluga održavanja atarskih puteva na teritoriji opštine Boljevac”

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________